مرجع دانلود برترین کتاب های صوتی

کتاب بزرگ‌ترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر

کتاب صوتی رازهایی درباره زنان اثر باربارا دی آنجلیس


کتاب صوتی رازهایی درباره زنان اثر باربارا دی آنجلیس

نام کتاب: کتاب صوتی رازهایی درباره زنان اثر باربارا دی آنجلیس + pdf

حجم: 220 مگابایت

تعداد فایل: 15 فایل صوتی + فایل پی دی اف 138 صفحه ای

مدت کتاب: 9 ساعت و 30 دقیقه

 نویسنده: باربارا دی آنجلیس

ترجمه: هادی ابراهیمی

کیفیت: عالی

زبان: فارسی

 

توضیحات کتاب:

مقدمه
پيامي به زن ها
اين كتاب را براي شما و مرد زندگي تان نوشتم.چنين باور دارم كه اين كتاب، هماني است كه زن ها همواره انتظار انتشار آن را مي كشيدند. كتابي كه مي توانند به مرد زندگي شان
هديه دهند تا آنها همه چيز را درباره ي زن ها بياموزند.به مرد زندگي تان بگوييد :
. « اين را بخوان تا همه چيز را در باره ي من بداني »
آه كه چقدر خودم نيز آرزوي چنين كتابي را داشتم.هر بار كه در بيان نيازهاي خود به همسرم شكست مي خوردم.هر بار كه آرزو مي كردم كاش طورديگري رفتار ميكرد تا همه چيز
بين ما درست مي شد و هر بار كه پرتوقع جلوه مي كردم، همچون تمامي زن ها كه همواره در طول تاريخ از سرنوميدي آه مي كشيدند،من نيز آه مي كشيدم و آرزو مي كردم كه اي
كاش راهي وجود مي داشت تا مي توانستم به درون او نفوذ كنم بلكه او مرا درك كند .
اين اساسي ترين نيازما زن ها است كه مارا .« كاشكي مي توانست بفهمد كي هستم و چه مي خواهم » : چنانچه يك زن هستيد، بارها مثل من آه كشيده ايد. گويي زير لب مي گوييد
بشناسند، محترم بشمارند و همانطور كه هستيم .دوست مان بدارند وما را بپذيرند .البته ، طعم شيرين درك شدن و پذيرفته شدن را مطمئناً گهگاهي در زندگي خود تجربه كرده ايم.
مضحك است كه اين نوع از ارتباط بيشتر ميان ما و همجنسان ما ديگر زنان، خواهرانمان، دوستان و همكارانمان صورت مي پذيرد .
آيا داستان زير برايتان آشناست؟
با دوستي سر ميز شام نشسته ايد و مشكلي را كه با همسرتان داشته ايدبه او بازگو مي كنيد.لحظه اي نمي گذردكه بخوبي همه چيز را درك مي كند.با احساس همدردي تمام سرش
را تكان مي دهد.دقيقاً به موضوعات مهم از خود توجه نشان مي دهد و حتي جملات شما را همان طور كه شما دوست داريد، برايتان تمام مي كند.همين كه با احساس تشكر تمام به
او نگاه مي كنيد، آهي از نهادتان بلند مي شود كه:آره، دقيقاً همين طوره.درست همين احساس رو داشت.تو خيلي خوب مي فهمي چي مي گم.
مكالمه ادامه پيدا مي كند.ده دقيقه بيشتر طول نميكشدكه شما ودوست تان بر سر بيشتر مسائل و موضوعاتي كه با همسرتان برسرش اختلاف داشتيدبه همدلي و توافق نظر ميرسيد
و حتي راه حل هاي آن را نيز پيدا مي كنيد. از اينكه تا چه حد بي هيچ تلاشي اين اتفاق صورت گرفته است تعجب مي كنيد. از اينكه او تا چه حد احساسات، عواطف، واكنش ها،
خواسته ها و نيازهاي شما را درست مثل خودتان درك مي كند، متعجب هستيد. با سرخوردگي سرتان را تكان مي دهيد و افسوس مي خوريد كه اگر دوباره همين صحبت ها را با
همسرتان بكنيد، عصباني خواهد شد،چشمهايش از اين سوو آن سو به گردش درخواهد آورد،زير لب نق خواهد زدو دست آخر هم بدون كوچكترين احساسي به شما خيره خواهد شد.
گويي به زبان مريخي ها با او صحبت كرده ايد و او حتي يك كلمه از گفته هاي شمار را درك نكرده است !
چي مي شد اگر شوهرم هم مثل تو حرفهامو مي فهميد؟ چه حيف شد تو »: همين كه شام تان را تمام مي كنيد از دوست تان براي حمايتهايش تشكر مي كنيد.سپس به او مي گوييد
دوست شما به علامت توافق سرش را تكان مي دهد.گويي بار ديگر نيز درست مي فهمد چه مي گوييد و منظورتان چيست . «! يه زني.و گرنه ما با هم زن و شوهر خوبي مي شديم
را بنويسم.در « رازهايي در باره ي زنان » بعد از تجارب بسيار و اتفاق هايي نظير آنچه در بالا برايتان شرح دادم، پس از سال ها كار و مشاوره به زوج ها، ديگر وقت آن رسيده بود كتاب
را نوشته ام، مردم همواره از من خواسته اند تا كتاب قرينه ي « رازهايي در باره ي مردان » واقع سالهاست كه مراجعان من از من مي خواهند چنين كتابي را بنويسم.از سال 1990 كه
را نيز بنويسم. در سمينارهاي، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، نامه ها، گوشه و كنار،درفرودگاه ها و... هرجا كه مردم را ميبينم همواره چنين چيزهايي « رازهايي در باره ي زنان » آن
بارها سعي كرده ام به نامزدم توضيح دهم چرا اينجوري هستم.اما او اصلاً متوجه موضوع نمي شود.مي دانم اگر شما اين چيزها را درباره ي زن ها توضيح بدهيداو خواهد »: را مي شنوم
! « پذيرفت
چرا شوهرم نمي تونه بفهمه اگر فقط يه كارهاي بخصوصي انجام مي داد چه قدر منو خوشحال مي كرد. لطفاً يه كتابي بنويسيد كه خواسته هاي ما زن ها رو از مردها و دلايل اين »
! « خواسته ها رو توضيح بده
.« دوستانم خيلي خوب منو مي فهمن.چي مي شد اگه مردها هم همينجوري ما رو درك مي كردن، بهترين دوست ما مي شدند »
هر بار كه مي خوام درباره ي روابط جنسي مون با شوهرم صحبت كنم بهش برمي خوره. مي شه لطفاً يك كتاب بنويسيد كه جا همه ي اين چيزها را خوب براي مردها توضيح بده »
! « اين كار رو كرديد « رازهايي درباره ي مردان » تا اونا خوب بفهمن.اونجوري كه دركتاب
همسرم مي گويد من گرم و صميمي نيستم.هر بار كه از او مي خواهم منظورش را بهتر برايم توضيح دهد،از صحبت هايش سر در نمي آورم.من واقعاً مي خواهم او را خوشحال و »
. « راضي نگه دارم.اما بايد بفهمم چطوري. به كمك احتياج دارم
پاسخ من به اين قبيل درخواست هاست.اين كتاب شامل تمامي چيزهايي است كه زن ها آروز دارندكه اي كاش مردها مي دانستند.ظرف بيست و پنج « رازهايي درباره ي زن ها » كتاب
سال گذشته ي زندگي ام با ده ها هزار زن كار كرده و به نيازهاي برآورده نشده ي آن ها گوش فرا داده ام. همچنين با ده ها هزار مرد نيز كار كرده و به گفته ها، عقايد و باورهاي آن
ها درباره ي عشق، روابط جنسي و صميميت گوش فرا داده و متوجه شده ام كه آنان نيز تا چه اندازه از زن ها متعجب و حيرت زده اند .
كردم. حال در اين كتاب احساسات، خواست ها و « رازهايي درباره ي مردان » اين را آموخته ام كه خواسته ها و نيازهاي مردها را براي زن ها ترجمه كنم. همانگونه كه اين كار را در
نيازهاي زنان را براي مردها ترجمه كرده ام.
ند چرا مردها به اين كتاب نياز دار
در طول «. من مردها را دوست دارم »: قبل از آن كه پيش تر برويم، مي خواستم موضوع مهمي را با شما در ميان بگذارم.همين موضوع را در بخش بعد براي مردها نيز تكرار خواهم كرد
تمام زندگي ام آن ها را دوست داشته ام.به رغم شكست هاي عشق و دلشكستگي هاي فراوان نيز هرگز از عشقم نسبت به مردها كاسته نشده است و روابط خود با آن ها را متوقف
نكرده ام. بنابراين، كتاب حاضر هرگز به اين موضوع نپرداخته است كه مردها عيب يا نقصي دارند.اين كتاب براي آن طراحي نشده است تا از مردها انتقاد يا آن ها را نكوهش كند كه
چرا نمي دانند چگونه ما زن ها را خوب دوست دارند .
ن گونه كه هرگز قبلاً تجربه نكرده اند ببينند و درك كنند.مرا براي مهارت دربرقراري ارتباط بامخاطبان، Ĥ در واقع، اين كتاب دعوتي است كه از مردها كه زن ها را به گونه اي جديد
خوانندگان، شنوندگان و دانشجويان پسر يا مرد به خوبي مي شناسند.در اين كتاب بسيار تلاش كرده ام تا آن گونه مردها را مخاطب قرار دهم كه براستي بپذيرند.مي دانم براي مردها
مشكل است تا مهارت هاي احساسي اي راكسب كنندكه ما زن ها از آن ها توقع داريم.يا به لحاظ روحي واحساسي بازتر و صميمي ترباشندو قلب وروح زن زندگي شان را درك كنند.

برخاسته از همين عشق به مردها بوده است كه بر آن شدم تا اين كتاب را براي آنان بنويسم .
اخيراً در يك فروشگاه به يكي از دوستان قديمي برخوردم.از من پرسيد: اين روزها چه كار مي كني؟
گفتم:مشغول نوشتن كتابي با نام رازهايي درباره ي زنان هستم .
است؟! اين طورنيست؟ « مرد » پاسخ داد:اوه، عالي شد.منتظرم هرچه زودتر چاپ بشه تا يكي از آنرا به شوهرم دونالد بدهم.البته او خيلي شوهرخوبي است. اما با اين حال هنوز هم يك
شما زن ها هم كه همه اش دوست داريد از »: تصادفاً مردي كه نزديك ما ايستاده بود صحبت هاي ما را شنيد و با چهره اي گرفته و اعتراض آميز نگاهي به ما انداخت. گويي مي گفت
سپس در حالي كه سرش را تكان مي داد از ما دور شد.ما هم لبخند زديم زيرا مي دانستيم برداشت او از صحبت هاي ما درست نبوده است. دوست من هرگز سعي «. مردها بد بگيد
نداشت از شوهرش بد بگويد. او عاشق شوهر خود است. او تنها مي خواست به حقيقتي اشاره كند كه ما زن ها از طريق غريزي با آن آشنا هستيم و آن را درك مي كنيم:اين كه حتي
تنها به همين دليل ساده براي درك بهتر زنهاي زندگي شان به اندكي كمك از جانب زن ها نياز دارند . .« هستند نه زن « مرد » بهترين مردها نيز هنوز
صرف اين حقيقت كه (مردها ما را دوست دارند)به اين معنا نيست كه (ما را به خوبي مي شناسند). آن ها در دنياي متفاوتي از دنيا ما زن »: حقيقت تلخي كه وجود دارد اين است كه
ها زندگي مي كنند وهمان گونه كه دراين كتاب نيز خواهيم ديد دنياي ما زن ها بيشتر براي آن ها اسرارآميز، گيج كننده و متناقض به نظر مي رسد .
فكر مي كنم، بيشتر نيز به همين دليل است كه حتي بهترين مردها چنين به نظر مي رسند كه براي درك هرچه بيشترو بهترهمسرشان كم كاري دارند.بي پرده بگويم:خيلي از مردها
زود جا مي زنند.نه براي آن كه ما را دوست ندارند، بلكه از آن جهت كه مطمئن هستند حتماً در درك دنياي پيچيده و به ظاهر بغرنج ما زن ها شكست خواهند خورد و از آن جا كه
مردها از شكست خوردن بيزارند و دوست دارند ضعيف به نظر برسند،تصميم مي گيرند اصلاً طرف آن هم نروند .
من رازهايي درباره ي زنان را براي اين نوشتم كه به مردها كمك كنم، تا ما را بهتر درك كنند و بيشتر دوست داشته باشندو دوست ها، پدرها، برادرها، همكارها و سرانجام شوهرهاي
بهتري براي ما زن ها باشند.اين كتاب را از آن رو نوشتم كه به زن ها كمك كنم، نيازها، طبيعت و مكنونات قلبي خود را با مرد زندگي شان بهتر درميان بگذارند.
چگونه از اين كتاب براي خود استفاده كنيد
پيش از هرچيز،اين كتاب بيشتر براي شما زن ها نوشته شده است تا بخوانيد. اين كتاب فقط براي اين نوشته نشده است كه به مردها در اين زمينه كمك كند، اين كتاب دعوتي است
از شما زن ها كه خودتان را بهتر بشناسيد. چرا كه سرانجام خود شما نيز به درستي تمامي احساسات خود را بخوبي درك نمي كنيد.دلايل رفتارها و واكنش هاي خود رانمي فهميد،
و نمي دانيد چرا چنين نيازهايي را داريد و چرا نمي توانيد به راحتي اين بخش هاي وجودي خود را به مردهاي زندگي تان ابراز كنيد .
آياهنگامي كه مردها »«؟ آيا زياده خواه ايم »«؟ آيا به راستي ما طبيعي هستيم »: چنانچه با خودمان صادق باشيم. گاهي اوقات ما زن ها نيز از خودمان سردرنمي آوريم.از خودمي پرسيم
حقيقت آن است كه به راستي ما زن ها آنگونه كه ادعا مي كنيم، آن قدرها هم خودمان را خوب نمي شناسيم واين عدم «؟ ما را متهم مي كنند كه پرتوقع يا زودرنج هستيم حق دارند
شناخت و آگاهي و يا كمبود آن منجر به عادات مخرب انتقاد از خود، خودناباوري و اعتقاد به نفس پايين مي شود .
رازهايي درباره ي زنان به شما نشان خواهد داد كه درواقع دلايل هوشمندانه وظريفي براي تمامي احساسات، افكارو رفتارهاي ما زن هاوجود دارند.بي دليل نيست كه پنج بار به مردي
كه دوستش داريم زنگ مي زنيم، تا بلكه دست آخر، او را پيدا كنيم.بي دليل نيست كه هرگاه او درخودش فرو مي رود، ناراحت مي شويم وسعي داريم بفهميم چه چيزي او را ناراحت
مي كند.بي دليل نيست كه دوست داريم براي وقتمان با او برنامه ريزي كنيم.بي دليل نيست كه هرگاه به اين برنامه ريزي هاي ما علاقه اي نشان نمي دهند، ناراحت مي شويم. دليل
اين حالات اين نيست كه ما عصبي و ضعيف النفس هستيم و انگيزه هاي ما با انگيزه هاي مردها تفاوت دارد.همان گونه كه در فصول بعدي اين كتاب خواهيم ديد، نيازها و رفتارهاي
ما زنها تنها هنگامي اسرارآميز يا عجيب و غريب به نظرمي رسند كه ما خودمان طبيعت واقعي خود را به درستي درك نكنيم .
به همين دليل بود كه برآن شدم تا اين كتاب را بنويسم.تا ما زن ها خود را بهتر و بيشتر درك كنيم وكمتر به انتقاد از خود بپردازيم، درنتيجه بتوانيم قابليت و ظرفيت منحصر به فرد
خود را در عشق ورزيدن، احساس كردن، و مرتبط بودن قدر بدانيم و محترم بشماريم.هنگامي كه چنين اعتماد به نفس، خودباوري و درك و شناختي را در خود احساس مي كنيد،
بهتر خواهيد توانست نيازها و احساسات خود را با مردها در ميان بگذاريد، البته اين هرگز به اين معنا نيست كه حتماً از آنان پاسخ هاي مطلوب خواهيد گرفت.اما حداقل فايده اي كه
دارد اين است كه به هنگام عرضه يا پيش كشيدن يك مشكل چيزي براي ارائه به مرد زندگي تان خواهيد داشت.چيزي كه آنها از آن خوشحال بشوند و براي آن از شما سپاسگزار
! « يك توضيح منطقي » : باشند، يا حداقل با علم به آن راحت باشند
در اين جا منظورم را بهتر نشان داده ام:بر فرض سعي داريد همسرتان را متقاعد كنيد كه چرا از او مي خواهيد هميشه از پيش براي تعطيلات آخر هفته تان برنامه ريزي كند نه اين
اصلاً »: كه هميشه تا روز آخرصبر كند.احساس ميكنيد كه او در برابر اين ايده ي شما مقاومت مي ورزدو از اينكه احساس مي كند او راتحت فشار گذاشته ايد بر شمامي شوردو ميگويد
«؟ نمي دانم اين همه اصرار براي چيه؟ چرا بايد همه چيز رو از پيش برنامه ريزي كرده باشي؟ چرا نمي توني يه خورده (خودانگيخته)باشي
لحظه اي فكر كنيد.به او چه پاسخ خواهيد داد؟ آيا خود شما نيز راستي مي دانيد كه چرا برنامه ريزي ازپيش تا اين حد براي شمامهم است؟ نه فقط به لحاظ لجستيكي بلكه به لحاظ
احساسي.آيا مي دانيد چگونه اين چيز را با او در ميان بگذاريد؟ اكثر اوقات ما زن ها دليل خواسته ها و نيازهايمان را به درستي نمي دانيم و در پاسخ به بي ميلي و اكراه همسرمان با
بابا، »: يا اوقاتي كه براستي دلسرد شده باشيم، ميگوييم «؟ آيا اين كافي نيست كه براي من مهمه « نمي دونم چه جوري توضيح بدم »: جملات مبهمي نظير جملات زير پاسخ مي دهيم
« اصلاً فراموشش كن.كاملاً مشخصه كه احساسات من اهميتي براي تو نداره
چه باور بكنيد و چه نكنيد، حقيقت آن است كه مرد شما به شما گوش فرا مي دهد. اما نه با گوش دل و احساسات، بلكه با گوش سرش .ناتواني شما در ارائه توضيحي منطقي براي
خواسته هايتان او را به اين نتيجه مي رساند كه لزوماً هيچ گونه منطقي براي خواسته هايتان وجود ندارد و اين كه زن ها همگي پر توقع، نق نقو و سيري ناپذير هستند .بدون ارائه
اطلاعات و داده هايي كه مغز مردرا متقاعد كند، نمي توانيدمرد زندگي تان راوادار كنيدشما را خوشحال كند.درعوض بيشتر، او نيازها وخواسته هاي شما را با اين بهانه كه غيرمنطقي
و ويري هستند، فراموش مي كند يا مستحق توجه و رسيدگي كافي نمي داند .

 

پیشنهادی: کتاب صوتی رازهایی درباره مردان اثر باربارا دی آنجلیس + pdf

پشتیبانی از طریق تلگرام, ایمیل و شماره موبایل می باشد.

موبایل: 09334738536

تلگرام: hascomp@

پست الکترونیک: hasrace22@gmail.com

 

این محصول و سایر محصولات فروشگاه دارای ضمانت کیفیت و نماد اعتماد الکترونیکی می باشند.


مبلغ واقعی 9,591 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 7,673 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

آیدی تلگرامی به نشانی:hascomp@

شاد و سلامت باشید © 2021-1400

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما